Kết nối triết lý lấy cảm hứng từ thiên nhiên cùng với công nghệ hiện đại, sản phẩm chăm sóc da của chúng tôi đưa ra các giải pháp hữu cơ phù hợp với nhu cầu hàng ngày của làn da.

SR-FS2171.20

Product Name

Skin Rituals-Lip & Eye Makeup Remover (Micellar Water)

Key Aroma Ingredients

Unscented

Aroma Benefit

Key Benefits

Impurities Removal, Skin Refining, Instant Velvet & Supple

SR-FS012

Product Name

Skin Rituals-Gentle Cleansing Cream

Key Aroma Ingredients

Phlai-Ylang-Sweet Orange

Aroma Benefit

Balancing

Key Benefits

Impurities Removal, Skin Refining, Instant Velvet & Supple

SR-FT020

Product Name

Skin Rituals-Gentle Tonifying Lotion

Key Aroma Ingredients

Lavender-Bergamot-Sandalwood

Aroma Benefit

Balancing

Key Benefits

Advanced Hydrating, Skin Calming, Anti-aggression Barrier

SR-FE020

Product Name

Skin Rituals-Gentle Tonifying Exfoliator

Key Aroma Ingredients

Lavender-Bergamot-Sandalwood

Aroma Benefit

Balancing

Key Benefits

Advanced Hydrating, Skin Calming, Anti-aggression Barrier

SR-FC2161.04

Product Name

Skin Rituals-Lip & Eye Cream

Key Aroma Ingredients

Lavender-Bergamot-Sandalwood

Aroma Benefit

Balancing

Key Benefits

Natural Multitasking, Skin Regenerating, Ultra Plumped and Hydrated

SR-FSS2009.18

Product Name

Skin Rituals-Sun Essential SPF50+ PA++++

Key Aroma Ingredients

Rose-Rosewood

Aroma Benefit

Romance

Key Benefits

Anti-Inflammation, UV Protection, Prevent Premature Ageing Formation

SR-FM030

Product Name

Skin Light-Brightening Massage Cream

Key Aroma Ingredients

Rose-Grapefruit-Mandarin

Aroma Benefit

Romance

Key Benefits

Anti-blemish & Dullness, Skin Brightening, Prolong Even Skin Tone

SR-FW030.01

Product Name

Rose-Grapefruit-Mandarin

Key Aroma Ingredients

Rose-Grapefruit-Mandarin

Aroma Benefit

Romance

Key Benefits

Anti-blemish & Dullness, Skin Brightening, Prolong Even Skin Tone

SR-FC030

Product Name

Skin Light-Brightening Cream

Key Aroma Ingredients

Rose-Grapefruit-Mandarin

Aroma Benefit

Romance

Key Benefits

Anti-blemish & Dullness, Skin Brightening, Prolong Even Skin Tone

IQ-FM2120.01

Product Name

Skin Youth-multi recovery massage cream

Key Aroma Ingredients

Rose King Chulalongkorn- Rose Absolute-Rose Geraniu

Aroma Benefit

Romance

Key Benefits

Youthful Replenishing, Skin Recovery, Even-toned Complexion

IQ-FW2254.01

Product Name

Skin Youth-multi recovery mask

Key Aroma Ingredients

Rose King Chulalongkorn-Rose Absolute-Rose Geranium

Aroma Benefit

Romance

Key Benefits

Youthful Replenishing, Skin Recovery, Even-toned Complexion

IQ-FL2197.02

Product Name

Skin Youth-multi recovery serum

Key Aroma Ingredients

Rose King Chulalongkorn- Rose Absolute-Rose Geranium

Aroma Benefit

Romance

Key Benefits

Youthful Replenishing, Skin Recovery, Even-toned Complexion